Lime ATIK: GERİ DÖNÜŞÜM ATIK TOPLAMA YÖNETİM YAZILIMI

 • Geri Dönüşüm Sektöründe Hizmet Veren Profesyonel Firmalar ve Tüm Belediyeler İçin Tek Çözüm "GERİ DÖNÜŞÜM ATIK TOPLAMA YÖNETİM YAZILIMI"

  Geri Dönüşüm Atık Toplama Yönetim Sistemi

  İhtiyaçlarımızın sonsuz, kaynaklarımızın sınırlı olduğu doğamızda, her geçen gün doğal kaynaklarımızı ve çevremizi tüketmekteyiz. İçinde bulunduğumuz zaman diliminin bize öğrettiği en önemli sonuç, doğamızın giderek geri dönülemez şekilde tahrip olduğudur. Bunun başlıca sebeplerinden birisi de tüketimimiz sonucunda ortaya çıkan atıkların doğaya salınması ve atık üretiminin artarak devam etmesidir.

  Son yıllarda özellikle tüketim atıklarımızın geri dönüşümü için dünya çapında önemli projeler yürütülmektedir. Bu çalışmalar; hem doğamızın tahribini ve doğal kaynaklarımızın tüketimini minimize etmek, hem de bu atıkların tekrar ham maddeye çevrilerek önemli bir ekonomik tasarruf elde etmek için yürütülmektedir.

  En önemli sorunlardan birisi olan atık toplama ve atık geri dönüştürülmesinin yaygınlaştırılması için, gerek bilgilendirme gerekse teşvik edici çalışmalar ile dünya çapında yüzlerce milyon dolar harcanmaktadır.

  Hazırlamış olduğumuz ‘Geri Dönüşüm Atık Toplama Yönetim Yazılımı’; getirdiği yenilikler ile insanların atık toplama ünitelerine rahatlıkla ulaşabilmeleri kolaylaştıracak, oluşan atıkların doğaya karışmadan önce sistematik bir şekilde toplanabilmesini sağlayacak ve atık toplama firmalarının daha büyük bölgelere hizmet verebilmeleri için imkan sunacaktır.

  Proje Detayları;

  Bu Sistem İle;

  -          Atık toplama işlemi bir otomasyona çevrilerek problem olmaktan çıkartılmıştır.

  -          Atık toplayan araçların çok fazla km yapması ve dolmamış atık toplama kutularına gereksiz gitmesi engellenmiştir.

  -          1 gün boyunca sürekli gezen bir araç %20 dolulukla dönerken, sistem sayesinde yarım gün gezen bir araç %100 doluluk ile dönüş yapmaktadır.

  -          Sadece %15 olan atık toplama operasyonları verimliliği, sistem sonrasında %100 e çıkmıştır.

  -          Her çeşit atık için uyarlanabilen sistem yazılımı ile, atık toplama maliyetleri minimize edilmiş ve daha fazla atık üreticisinin sisteme dahil olabilmesi için sistem hazırlanmıştır.

  -          Atık üreten ve geçmişte bu atıkları önemsemeden doğaya salan kişilerin, sistemin sağladığı kolaylıklar ile atıklarını sisteme dahil edebilecekler.

  -          Tüm otomasyon tek bir ekrandan takip edilecek şekle getirilmiştir.

  Sistemin Sağladıkları;

  -         Anlık olarak operasyon takip edebilmeyi,

  -         Her bir envanteri detaylı takip edebilmeyi,

  -         Harcamaları takip edilebilmeyi,

  -         Dolu olması muhtemel yerleri raporlayabilmeyi,

  -         Bir envanter türüne otomatik operasyon düzenleyebilmeyi,

  -         Detaylı araç takip edebilmeyi,

  -         Detaylı lokasyon takip edebilmeyi,

  -         Birim zamanda toplanan atık miktarını arttırabilmeyi,

  -         En az yakıtı harcayarak en çok atığı toplayabilmeyi,

  -         Tahmini dolulukları hesaplayarak verimliliği arttırabilmeyi,

  -         Talep takip sistemi sayesinde, sisteme daha fazla atık girişini sağlamayı ve kullanıcı memnuniyetini arttırabilmeyi,

  -         Tüm verilerin kayıt altına alınması sayesinde kuruma ait analizleri doğru ve detaylı yapabilmeyi,

  -         Mail ve sms bildirim sistemi sayesinde operasyonda gerçekleşen olaylardan anlık olarak haberdar olabilmeyi sağlamaktadır.

  Sistem’in Yapısal Özellikleri;

  -          Web Tabanlı olması ile internetin bulunduğu her yerden ulaşılabilme,

  -          Cloud alt yapısı ile tüm verilere her an ulaşabilme,

  -          Saniye cinsinden kayıt aralığı oluşturabilme,

  -          Ana veri tabanı olarak MySQL kullanmayla birlikte diğer veri tabanlarıyla çalışabilme,

  -          Piyasada bulunan birçok program ile entegre edilebilme,

  -          3 aşamalı veri güvenlik sistemi ile sistem güvenliği sağlayabilme,

  -          Masaüstü ve mobil cihazlar ile uyumlu olarak çalışabilme, başlıca özelliklerindendir. 

  Sistem’in Başlıca Modülleri

  1-      Envanter Modülü: Tüm ekipmanlar bir defa detaylı olarak kaydedilir. Kumbara, hooklift, tekerlekli gibi envanterlerin tüm özellikleri, litre kapasitesi, nerede bulunduğu, sarf ve bakım durumlarını içeren bilgiler bir defa sisteme yüklenir. Sistemin diğer bileşenleriyle birlikte yapay zeka tarafından yorumlanarak atık yönetim sistemi çalışır. Aynı zamanda envanter kayıplarının da önüne geçilmiş olunur.

  -          Aktif Envanterler

  -          Pasif Envanterler

  -          Tüm Envanterler

  2-      Araç Modülü: Tüm araçlar ile alakalı detaylı bilgi girişleri yapılır. Araç bakım süreçleri ve maliyetleri bu modül ile kaydedilir. Hangi tip envanterin hangi tip araçlar ile etkileşime gireceğine göre sistem istenirse otomatik olarak araçları sevk eder ve çalışmasını sürdürür.

  3-      Lokasyon Modülü: Sisteme dahil edilecek tüm envanterlerin GPS lokasyonları kaydedilir. Sadece sokaklar lokasyon olarak işlenmez, atık üretimi yapan her türlü fabrika veya işletmeye envanter bırakılabilir. Hangi envanter nerede bulunuyor, bunların GPS koordinatlarına kadar sisteme kaydı yapılır ve sadece o envantere işlem yapabilecek araçlar o noktalara sevk edilebilir.

  -          Aktif Toplama Noktaları

  -          Pasif Toplama Noktaları

  -          Tüm Toplama Noktaları

  -          Kumbara Lokasyonları

  -          Diğer Lokasyonlar

  -          Depo – Servis – Üretim

  -          Tüm Lokasyonlar

  4-      Operasyon Modülü: Anlık doluluk oranlarının hesaplanarak hangi aracın hangi lokasyonlar da toplama işlemi yapması gerektiğini gösteren modül sistemi.

  ü  Sisteme girişi yapılan araç, envanter ve lokasyonlara göre sistem doluluk oranlarını yetkililerine anlık olarak iletir.

  ü  Yetkili kişiler, sistemin doluluk oranına göre operasyon hazırlayabilir, operasyonu istediği zaman işleme alabilir ve işlemde olan operasyona anlık olarak müdahale edebilir.

  ü  Tabletlerdeki giriş ekranları sayesinde operasyonu gerçekleştiren araç sürücüsü, kendi operasyonunu kayıt altına alır.

  ü  İstenirse kimsenin operasyonu planlamasına lüzum kalmadan, doluluk oranına gelen kumbaraların, otomatik olarak sistem tarafından operasyona dönüştürülmesi sağlanır. Konumlara göre doluluk ve en az yakıt ihtimallerine göre sistem kendi toplama operasyonlarını planlayabilir.

  ü  Ayrıca envanterlerin bulunduğu fabrika ve işletme gibi konumlardan sisteme toplama talebi eklenebilir. Bu gelen talepler doğrultusunda toplama işlemi yapılabilir.

  ü  Talep girildiği anda, talep ile ilgili sistemdeki kullanıcılar mail veya sms yoluyla bilgilendirilebilir. Talebin tamamlanması ardından talebin gerçekleştirildiği bildirimi aynı şekilde mail veya sms yoluyla talebi gerçekleştiren kişiye bildirilir.

  -          Hazırlanan Operasyonlar

  -          İşlemdeki Operasyonlar

  -          Tamamlanan Operasyonlar

  -          Bekleyen Talepler

  -          İşlemdeki Talepler

  -          Tamamlanan Talepler

  -          Operasyon Planlama

  5-      Mesaj Modülü: Sisteme kayıtlı olan kullanıcılar kendi aralarında mesajlaşabilir, aynı zamanda birden çok kişi ile grup mesajı oluşturabilirler. Bu gibi işlemler, personelin ‘haberim yoktu’ deme lüksünü ortadan kaldırarak yazılı bir bildirim arşiv niteliği de taşımaktadır.

  -          Yeni Mesaj Gönder

  -          Gelen Kutusu

  -          Gönderilmiş Öğeler

  6-      Rapor Modülü: Sistem üzerinde kaydedilmiş ve işlem görmüş her türlü operasyon için raporlar oluşturulabilir. Sistemin sağladıklarına ek olarak kurum, ileride yapacağı yatırımlar açısından somut bilgiler edinmiş olacaktır.

  -          Genel Toplama Raporu

  -          Genel Operasyon Raporu

  -          Araç Toplama Raporu

  -          Araç Operasyon Karşılaştırma

  -          Araç Toplama Karşılaştırma

  7-      Operasyon İzleme Modülü: Aktif olarak gerçekleşen operasyonların veya operasyonda olmayan araçların, anlık olarak tek bir ekranda izlenebilmesi sağlanır. Hangi araç hangi noktada ve hangi noktalarda bulunan envanterlere işlem yapacak veya yaptığı, bu işlemler sonunda hangi miktarlarda toplama yapıldığı anlık olarak izlenebilir. Seçilen tek veya tüm araçların operasyonlarının tek bir ekrandan izlenebilmesi sağlanır.

  Proje Adımları

  Bu proje 3 adım olarak planlanmış, 1. ve 2. adımların üretimi tamamlanmıştır. Şu an 3. adım üzerindeki üretim çalışmaları Ar-Ge seviyesinde yürütülmektedir. Sistemin 3. adımının da tamamlanması ile halktan gelecek talepler sisteme dahil edilmiş olacaktır.

  1-    Özel Firmalar da  ‘Geri Dönüşüm Atık Toplama Yönetimi’

  Türkiye genelinde 500 civarında geri dönüşüm veya atık toplama hizmeti sunan firma bulunmaktadır. Bu firmalar operasyonlarını yönetirken çok fazla insan çalıştırmakta, bu insanlar arasındaki iletişimi ve koordinasyonu sağlamakta ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar. Şoförlerin insiyatifiyle yapılan operasyonlar zaman zaman envanterlerin kaybolmasıyla sonuçlanmaktadır.

  Çok fazla insan, çok fazla ekipman ve çok fazla zaman kaybı ile verimlilik çok düşük olmaktadır. İyi planlanamayan operasyonlar ile çok fazla yakıt gideri oluşmakta ve kardan ciddi derecede zarar edilmektedir. Sistematik yönetim benimsenmeden verimli operasyonlar oluşturmak hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır.

  Bir veya onlarca araç ile bu hizmeti sürdüren firmalar, geri dönüşüm ve atık toplama yönetimlerini otomasyon dahilinde sürdürerek önemli faydalar sağlayacaklardır.

  Özel firmaların çalışma sistemini kapsayan projenin 1. adımı, şu an Türkiye’nin önde gelen Cam ve Plastik Geri Dönüşüm işlemlerini yapan bir firma tarafından kullanılmaktadır. Yaklaşık 9 aydır yapılan saha çalışmalarıyla sistem üzerindeki eksiklikler giderilmiş ve tüm testler geçilmiştir. 

  2-    Yerel Yönetimlerde ‘Geri Dönüşüm Atık Toplama Yönetimi’

  Bu sistemin sadece firmalar tarafından kullanımı değil, belediyeler tarafından kullanımı da proje kapsamında planlanmış ve sağlanmıştır.

  Günümüzün en büyük problemlerinden birisi insanların ambalaj atıklarını sınıflandırmadan karışık olarak çöplere atmasıdır. Çöplere atılan bu atık karışımı çevreye, ekonomiye ve sağlığa önemli etkiler oluşturmaktadır. Bu sistemin en önemli sağlayacağı artılardan birisi büyük işletmelerin yanı sıra küçük işletme ve konutlardan da sınıflandırılan tüm geri dönüşüm atıklarının toplanmasının bir otomasyon sayesinde gerçekleştirilebilmesidir.

  Geri dönüşüme hassas olan kişiler bile etraflarında atık sınıflandırma kutuları bulunmadığı için atıkları karıştırmak zorunda kalmaktadır.

  Yerel yönetimlerin atık yönetim sistemi kullanmaları ile bu atıklar her yerde yan yana oluşturulabilecek Cam, Kağıt, Yağ, Plastik, Metal ve Genel Atık Kutularına atılacaktır.

  Atık kutuları için; çeşitlerine, farklı günlerde dolma sürelerine göre sistem tarafından otomatik operasyon oluşturularak toplama işlemi gerçekleştirilecektir.

  Sadece dolmuş olan atık kutusuna operasyon düzenleneceği için, o cins atık toplayabilen araç operasyona çıkacaktır. Her gün gerçekleşen toplama maliyeti ve araç trafiği ortadan kaldırılmış olacaktır.

  Geri dönüştürülebilen atıkların toplama kutularının boşaltma işlemlerinin aksaksız yapılabilmesi ile bu kutuların adet olarak daha fazla lokasyona yerleştirilebilmesi sağlanacaktır.

  Bu hizmetin sunulabilmesi ile insanlar yakın mesafelerinde bulunacak olan geri dönüşüm kutularına ulaşabileceklerdir. Ayırdıkları geri dönüşüm atıklarını bırakabilecekleri noktaların çoğalması ve kendilerine yakın olması sonucunda atık geri dönüşüm oranı ciddi seviyelerde arttırılmış olacaktır.

  3-    Halkın Bu Dönüşüme Entegre Edilmesi ve Katkı Sağlayacağı Teknik İmkanlar Oluşturulması (Mobil Uygulamalar) (Teşvik Sistemi)

  Oluşturulan bu Geri Dönüşüm Atık Toplama Yönetim Yazılımı ile; geri dönüşüm yapan firmalar, geri dönüşüm ürünlerini toplayan firmalar ve belediyeler sisteme entegre edilmiş olacaktır.

  Diğer yandan sistemin en önemli adımlarından birisi, taşınamayacak miktarda olan geri dönüşüm ürününün toplama sistemine entegre edilebilmesidir.

  Birçok site, restoran ve bu gibi işletmeler atıklarını ayrıştırmadan çöpe atmaktalar. Ayrıştıran firmalar ise toplama işleminin yapılamamasından dolayı iyi niyetlerine son vermekteler.

  Oluşturulacak Atık Bildirim Mobil Uygulaması ile;

  Her birey, atık türünü seçerek kendilerine en yakın olan atık toplama ünitesinin yerini görerek yol tarifi alabilecektir.

  Atık türüne göre toplama talebi oluşturabilecek ve bu oluşturulan talep o bölgeye hizmet veren atık toplama firmasının sistemine talep olarak iletilecektir. Talebi alan firma toplama işlemini operasyonuna ekleyecek ve operasyon ile ilgili bilgilendirmeler talep eden kişiye mail veya sms yoluyla iletilecektir.

  Örnek: Bir restoran da aylık 50 lt atık yağ birikiyor. Yetkili kişi mobil uygulama aracılığı ile atık yağın fotoğrafını çeker, litresini işaretler, atık türünü yağ olarak işaretler ve mobil cihazının sağladığı GPS koordinatına göre sisteme toplama talebi ekleyebilir. Bu işlem, kayıtlı ve o bölgeye hizmet sunan atık yağ toplayan firmanın sistemine talep olarak eklenecektir. Bu işlem aynı şekilde cam, kağıt, plastik, metal, pil, vb gibi ürünler seçilerek te yapılabilir.

  Birtakım geri dönüşüm ürünleri bedava toplanmamakta, karşılığında ticari işlemler gerçekleşmektedir. Örnek olarak ‘Kağıt Atık’ sektöründe kişiler ellerinde bulunan atıkların özelliklerine göre ‘Kağıt Atık’ firmalarından teklif alabilecekler ve uygun gördükleri firma tarafından toplama işlemi gerçekleştirilecektir.

  Bu mobil uygulamanın tüm işletmeler ve bireyler tarafından kullanımı teşvik edildikçe, daha yeşil bir doğa için herkes üzerine düşen görevi yapabilmek adına bir fırsat yakalamış olacaktır.


  İşiniz kolaylaşacak, sisteminiz kayıpsız çalışacak, aynı zamanda şu an zamanınızı ve maliyetlerinizi yok eden birçok probleminiz ortadan kalkacak.

  Bırakın sisteminiz işlesin ve siz bütün işlemleri web tabanlı yazılım sisteminiz ile her nerede olursanız olun izleyerek anlık müdahale edebilin.

  Lime ATIK Yazılımı Demo Gösterimi İçin İletişime Geçiniz.

Sizde firmanızın değerini arttırmamız için bize bir şans verin!

Firmanız için tüm reklam çalışmaları, müşterilerinizi yönetmeniz için CRM

Bizimle İletişime Geçin!